Lanerako prestakuntza

Langabetuei zuzendutako formakuntza

Familia Ikastaroa Iraupena Hasiera Agiria
ELE - Electrizitate eta ElektronikaELES0109 - Megafonia instalazioen, lokalen sonorizazio eta telebista zirkuituen (CP) muntaia eta mantentzea350 - Enpresetan praktikak barne2018/04/23

Langileei zuzenduriko formakuntza

Familia Ikastaroa Iraupena Hasiera Agiria
FME - Fabrikazio mekanikoaUF0462 - Mekanizazio manualeko eragiketak402018/05/08

*Kurtso hasierako datek aldakuntzak jasan ditzakete

Zer dira Profesionaltasun Ziurtagiriak?

Ziurtagiri hori duen pertsonak egiaztatuta dauka enplegurako garrantzia duen lanbide-jarduera jakin bat gauzatzeko gaikuntza. Horrenbestez, profesionaltasun-ziurtagiria lanbide-trebakuntzarekin loturiko prestakuntza ziurtagarria da. Profesionaltasun-ziurtagiria Lan Administrazioaren Esparruan lanbide-trebakuntzak ofizialki egiaztatzeko tresna da. LANBIDEK igortzen du eta lan merkatuko lanbide jakin baterako behar den formakuntza zehazten du.